Bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz

Komunikacja między stronami
w różnych domenach

Same-origin policy

Dokumenty z różnych hostów / portów / protokołów nie mają dostępu do swojej treści:

parent.$("p")[0].innerHTML=":)";
// Error: permission denied

iframe.contentWindow.someFunction();
// Error: permission denied

document.domain

Dla stron z subdomen jednej domeny:

// xyz.example.org:
document.domain = "example.org";

// abc.example.org:
document.domain = "example.org";
iframe.src="http://xyz.example.org";
// ...
iframe.contentWindow.
 $("#foo")[0].innerHTML = "oh hai";

Kiedy document.domain nie jest OK:

Trik z iframes i location.hash

YO DAWG WE HEARD YOU LIKE IFRAMES...

HTML5: postMessage()

Jak to działa?

Strona odbierająca komunikaty:

function receiveMsg(e) {
 if (e.origin == "http://doz.wo.lony") {
  alert("Przyszło: " + e.data);
 }
}

window.addEventListener("message",
 receiveMsg, true);

Strona wysyłająca:

targetWin.postMessage("cześć", "http://do.cel.owy");

Przesyłanie obiektów

targetWin.postMessage(
 JSON.stringify({
  name: "Jan Nowak",
  city: "Kraków"
 }),
 "http://do.cel.owy"
);

Na odbierającej:

// ...
var obiekt = JSON.parse(e.data);

Własności zdarzenia

e.data
przesłane dane (string)
e.source
referencja do okna wysyłającego
e.origin
pochodzenie nadawcy (protokół, host, czasem też port), np. https://example.org, http://example.com:4567

Funkcja postMessage

targetWin.postMessage(msg, targetOrigin);
targetWin
zdalne okno lub iframe.contentWindow
targetOrigin
dozwolony origin (por. e.origin) lub "*"

Uwaga na "*"

Jeśli przekazujemy wrażliwe dane, zawsze określajmy targetOrigin - w ramce mogło nastąpić przekierowanie.

Gdzie można tego używać?

IE 8+, Firefox 3.0+, Safari 4.0+, Opera 9.5+

Ale co z IE7?

Sztukowanie

Dziękuję za uwagę. Pytania?

Image credits: HTML5 logo by the W3C.

Slides engine: dzSlides, under WTFPL.

Syntax highlighting thanks to highlight.js by Ivan Sagalaev (license)